מוטיבציה ללמידה – וידאו


איך ליצור מוטיבציה ללמידה

מתי ולמה להתייעץ עם מורה להוראה מותאמת ומתקנת? ואיך לעזור לילד שלך?

מה יגרום לילד ללמוד?

איך להתמודד עם ילד סרבן בלימודים?


לימוד אותיות האלף בית דרך אמנות ושירה. איך ללמוד ואיך ללמד?

פנקס אסטרטגיות למידה בשפה ובחשבון

איך לעזור לילד שלא רוצה ללמוד? איך לעודד מוטיבציה?

איך לשבח ילדים כך שירצו ללמוד?

לימוד האותיות דרך משחק כדורגל. הכנה לכתה א.


לימוד אותיות האלף בית דרך דמיון.


בניית יחסי אמון עם תלמיד – הגברת מוטיבציה


איך למצוא את החוזקה של הילד שלי ולשכפל אותה ללימודים